Download Att dö by Christopher Hitchens PDF

By Christopher Hitchens

ISBN-10: 9187513250

ISBN-13: 9789187513251

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i big apple. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until eventually det karga landskapet som tillhör de sjuka. lower than de följande arton månaderna, fram until sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

I denna fascinerande och intensiva berättelse om livets slut, beskriver Christopher Hitchens sjukdomens plågor och utforskar hur sjukdom påverkar våra intryck och vår omvärld. Medan cancern invaderar hans kropp och tvingar honom att brottas med dödens tidlösa gåta, omfamnar Hitchens alla känslor och skildrar personligt och filosofiskt hur det är att dö.

Att dö är en berättelse om att möta döden utan att vika sig för det okända, och en inblick i vad det innebär att vara människa. Christopher Hitchens sista verk är modigt och klarsynt, skriven med brutal ärlighet, sylvass intelligens och en humor som aldrig sviktar.

Show description

Read Online or Download Att dö PDF

Similar swedish books

Utvecklingspsykologi

I denna introduktionsbok i utvecklingspsykologi beskrivs barns och ungdomars, liksom den vuxna människans, utveckling på ett lättfattligt och instruktivt sätt. Boken tar upp aktuella forskningsrön samt viktiga och ibland kontroversiella frågeställningar. På det utvecklingspsykologiska området har manhattan kunskap växt fram less than senare år och tidigare rön måste fortlöpande revideras.

Kort om känslor

Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor?

Dessa och många andra brännande frågor utforskas i Kort om känslor. Boken är en consultant until de senaste teorierna på området och bygger på bred vetenskaplig forskning, från antropologi och psykologi until neurovetenskap och artificiell intelligens. Boken tar läsaren med på en fascinerande resa rakt in i det mänskliga hjärtat.

Kort om medvetandet

Frågan om medvetandets natur har kallats vetenskapens sista stora mysterium. Hur kan en fysisk hjärna skapa vår upplevelse av världen? Hur uppstår vår känsla av identitet? Kan själva medvetandet vara en phantasm? Nya spännande rön inom hjärnforskningen har skapat debatt kring dessa frågor som spänner över vida fält, från biologi och neurovetenskap until eventually psykologi och filosofi.

En kortfattad historik över nästan allting i ditt hem

Den förunderliga historien om våra hem och liv until vardag och fest

Bill Bryson och hans familj bor i en viktoriansk prästgård i en del av England där tiden nästan tycks ha stått stilla. males en dag slås Bryson hur lite han egentligen vet om sin trygga, invanda miljö och dess historia. Det hela börjar med en förarglig vattenläcka, som föranleder en besvärlig klättring upp på vinden. Väl där upptäcker Bryson en dörr som leder rakt ut på taket, until en liten avsats med fantastisk utsikt över omgivningarna. males varför finns det en dörr där, när det inte ens finns en trappa upp until eventually vinden?

Lika nyfiken som förbryllad börjar Bryson fundera över huset han bor i och alla de vardagsföremål han omger sig med. När det gäller historia intresserar vi oss för krig och kungar. Lite tid ägnas åt det historien egentligen består av - alla vanliga människor och hur de genom århundraden har levt sina vanliga liv i hemmet: ätit, sovit, ägnat sig åt förströelse av olika slag. Överallt i våra hem finns föremål vars historia vi aldrig ens funderar över. På matbordet står salt och peppar. Varför simply dessa kryddor? Varför inte salt och . .. kanel? Och varför har gaffeln fyra klor istället för tre eller fem? På författarens kavajärm sitter en prydlig rad med knappar som han inte har någon som helst användning för. Vilken är deras historia?

Vetgirigt påbörjar Bryson ett ovanligt projekt - en forskningsresa genom det egna huset. Resultatet är denna bok där han rum för rum avtäcker vårt privatlivs historia, från 1800-talets mitt och framåt. Badrummet får spegla hygienens historia, köket kokkonstens, sovrummet berättar om sömn, intercourse och död genom tiderna och så vidare.

Med vass penna, torr humor och stor kunskap avhandlar han vitt skilda ämnen, från arkitektur until eventually teknologi, och visar hur våra hem och vårt privatliv har codecs och återspeglar historien.

"En six hundred sidor lång världsomsegling below hustaket. .. Ett slags facit until eventually Down city Abbey med en massa underbara utvikningar och detaljer som guy aldrig vill skall ta slut. .. En alternativ historia utan kungar males med väldigt mycket husgeråd. " Göran Everdal i Go'kväll

"Det är underhållande och flyhänt skrivet, ibland omtumlande. Jag imponeras av hur berättandet svävar iväg, från det dukade matsalsbordet, ut på de sju haven, upptäcker Amerika med Columbus och återger kolonialmakten Storbritanniens ekonomiska historia på området kryddor. "
VLT

"HURRA - EN long island KORTFATTAD HISTORIK! invoice Bryson slår until eventually igen med en tegelsten som guy önskar att guy hade skrivit själv. . .. Och har guy läst hans tidigare bok 'En kortfattad historik över nästan allting, om allt från universum until partikelfysik' vet guy att guy aldrig har tråkigt i hans sällskap. "
Nordvästra Skånes Tidningar

"Nära nog oavbrutet intressant . .. Bryson, som bland annat författat den underhållande essäboken En kortfattad historik över nästan allting, tar här sitt hem, en gammal viktoriansk prästgård i England, som utgångspunkt för en denna njutbart fria kulturexposé. Detta är lärdomshistoria och underhållning i ett. "
Sköna Hem

Översättare:Marianne Mattsson,
Omslagsformgivare:Fredrik Stjernfeldt

Extra info for Att dö

Sample text

Denna variabel tar emot värdet på elementet i vektorn: 56 PHP 5 programmering Funktionaliteten är densamma som med foreach, men med en viktig skillnad. När slingan har exekverat färdigt, befinner sig den interna pekaren i vektorn på det sista elementet. Därför bör man alltid för säkerhets skull spola tillbaka den till start, innan man utför loopen. Det gör du med funktionen reset(). Namnet på nycklarna kan du också hämta med list. Vi lägger till en ny variabel med namnet $nyckel: Kapitel 3 – Styrstrukturer 57 do…while Detta är ytterligare ett sätt att använda slingor: do { // kodsnutt } while (test); Den väsentliga skillnaden mot while-loopen är att här utförs testet efter att blocket körts.

Här är en lista över de relationer som testas (jämförelser som görs): 36 PHP 5 programmering < Mindre än. 2 < 3 är sant, 477 < 23 är falskt. > Större än. 2 är falskt. <= Mindre än eller lika med. 2 <= 3 är sant, 3 <= 3 är också sant, men 4 <= 3 är falskt. >= Mera än eller lika med. 2 >= 3 är falskt, men 3 >= 3 och 4 >= 3 är bägge sant. == Lika med. 2 == 2 är sant. === Lika med och av samma typ. 3 === 3 är sant, men '3' === 3 är falskt. = Icke lika med: Motsatsen till ==. = 4 är falskt. == Icke lika med eller inte av samma typ.

Många sparar rader i sina program genom att skriva den första klammern på samma rad som det som blocket hör till – ett block hör ju alltid till en funktionsdefinition eller if- eller else-sats eller något liknande (som vi kommer till snart). Sedan skrivs den avslutande klammern på egen rad om inte blocket följs av någonting som hör till samma konstruktion – som else-satsen som kan komma efter en if-sats. Nästlade if-satser bör alltid ha ett indrag så att man tydligt kan se de olika nivåerna i kodblocket.

Download PDF sample

Att dö by Christopher Hitchens


by William
4.5

Rated 4.57 of 5 – based on 32 votes